2007

udnævner hvert år en lokal billedkunstner som "Årets Kunstner"

I 2007 faldt valget på Knud Erik Sørensen, Slagelse.

Copyright © 2018  |  Det Gamle Trykkeri  |  info@detgamletrykkeri.dk