Historien bag DgT

Historien bag Det gamle Trykkeri


Tilbage i 1960'erne havde fagskolelærer, og ansat på Socialdemokraten, Claudi Mortensen, en idé om at skabe et grafisk museum i Slagelse, men det blev af uvisse grunde ikke til noget.I 1976 fik Slagelse Museum tilbudt en sættemaskine fra Sjællands Tidende i forbindelse med bladhusetsovergang til ny teknik. Da maskinen var flyttet til museet, blev den over en længere periode både justeret, pudset og poleret af pens. maskinsætter Børge Christensen. Den fremstod næsten som ny. Få år senere konstaterede vi, at maskinen var væk. Den var foræret bort til Danmarks grafiske Museum i Odense - nu Danmarks Medie Museum. Det var noget med et pladsproblem i Slagelse - og der var jo endnu intet arbejdende grafisk museum i Slagelse, at overdrage maskinen til.


Nogle år herefter fik Slagelse Museum en henvendelse fra et trykkeri, og så vidt jeg er orienteret, var det i Stenlille, at man kunne overtage et trykkeri der. Man vidste ikke, hvor man skulle anbringe maskinerne, ligesom man heller ikke havde fagfolk på Slagelse Museum, der havde forstand på disse trykmaskiner og sætteri. Så det blev heller ikke til noget. Så man må jo da sige, der har været lavet nogle tiltag til et grafisk museum her i Slagelse før i tiden.


Det var først da de 4 gamle Grafiske Forbund: Dansk Typograf-Forbund, Dansk Litografisk Forbund, Bogbinder og kartonageforbundet og Medieforbundet, valgte at slå sig sammen til eet, Grafisk Forbund i 1992, at idéen igen kom frem. Denne gang var det typograf Flemming Fobian-Larsen, der kom med ideen, det har været omkring 1994.

Idéen blev dog først realiseret i slutningen af 1999, hvor vi oprettede Grafisk Støtteforening - Slagelse Museum den 11. december 1999.

Der blev lavet en bestyrelse på 8 personer, 2 fra hver af de gamle forbund. Arbejdsgruppen kom til at bestå af: Flemming Fobian-Larsen, Flemming Nielsen, Gerhard Jensen og Marinus Johanssen.


I Grafisk Forbund Slagelse/Korsør afd, var der enighed om at det var en god idé at støtte. Man ville gerne give nogle penge til oprette!sen af et sådant museum, det skulle i så fald komme alle medlemmer fra Grafisk Forbund Slagelse/Korsør afd. til gode. Andre afdelinger i det gamle Grafisk Forbund Kreds 2: Holbæk afd. samt Lolland Falster og Ringsted/Haslev afdelinger ville også gerne være med, så det endte med at vi havde en kapital på små 90.000 kr. at gøre godt med, hvoraf Slagelse/Korsør afd. har støttet med broderparten.


Først var der en kontakt til et par af kulturudvalgsmedlemmerne i Slagelse Kommune: Sv. Aage Christiansen og Tage Petersen, Kulturudvalget og Peter Johansson fra Teknisk udvalg, for der at høre om idéen var god. Det blev positivt modtaget i Kulturudvalget, idet man mente kunne blive et godt aktiv for Slagelse. Derefter blev der rettet henvendelse til Slagelse Museum, som vi antog for at være det sted og i dets regi, hvor vi skulle oprette et sådant museum. Der kom forhandlinger i gang, der faldt på plads i september1999. Der skulle jo også findes ud af, hvor vi skulle være. Det ville jo være mest naturligt, at vi kom til at ligge i nærheden af museet. Det endte så med, at når kommunen havde fundet et andet auktionslokale til Advokat Rask, kunne vi rykke ind her. Det var på det tidspunkt, hvor Finn Schou-Larsen var forvaltningschef i Slagelse kommune. Han fik det job, at finde et andet sted til at afholde auktion i.


Men allerede fra 1. januar 2000 var der ting, vi skulle have opbevaret. Grafisk Støtteforening - Slagelse Museum, måtte leje en lade på Bredholdtevej ude ved Korsørvej, hvor vi kunne opbevare disse ting samt det, vi fik samlet ind, inden vi fik overdraget lokalerne. Vi fik lokalerne overdraget den 1. juni 2000. Så skulle lokalet først gøres klar. Vi fik en ingeniør, Leif Kjærsgaard, på Teknisk forvaltning til at beregne, hvor i lokalet maskinerne kunne stå, sådan nogle trykmaskiner vejer jo en hel del.

På dette tidspunkt bestod arbejdsholdet af 10 personer, da vi havde fået et par pensionerede typografer mere med. Vi mistede også Flemminng Fobian-Larsen der desværre alt for tidligt døde af kræft.


Effekterne til vores grafiske museum stammer bl.a. fra Kirsten Rasmussen fra Gørlev Avis og Bogtrykkeri. Næstved Tidende havde også et par maskiner, de gerne ville af med. Ligeledes var der nogle ting fra Kredskontoret i det gamle Grafisk Forbund i Næstved. Sjællands Tidende i Slagelse havde også nogle ting, vi måtte få. Vi havde også fået en kontakt til Mørkøv Offset og Bogtrykkeri, v/ Ole H. Petersen, han skulle lukke sit trykkeri ned 1. juli år 2000 og skulle være ude af bygningerne den 1. august 2000. Det indeholdt bare det hele. Sættemaskine, satsreoler med masser af sats, en trykmaskine, masser af papir og farver og stående sats. Vi aftalte så, at det ville vi gerne afhente. Der var dog lige en betingelse, der skulle ordnes først. Vi skulle nemlig betale for det, Ole H. Petersen havde allerede skrevet regningen, men, som han fortalte, så var han da villig til at betale af egen lomme, hvis vi ikke selv havde pengene. Regningen lød på 1.00 kr. + moms. men det mente vi nok vi kunne klare. Det skal også tilføjes, at vi fik det hele flyttet inden den 1. august 2000.


Vi fik et problem, da vi kom hjem med de to største maskiner, Eichoff-maskinen og sættemaskinen, vi kunne ikke få dem ind gennem døren, der på det tidspunkt var ovre i det hjørne, hvor der nu er håndvask. Vi besluttede så at få taget et vindue ud og slå muren under vinduet ned. Vi fik fat på Helmer mureren, der jo heldigvis er med på Slagelse Museum's arbejdshold, og så fik vi maskinerne ind samtidig med, at vi skulle have den store maskine, ind kom Danapak Korsør med en prøvetrykspresse til offsettryk.

Vi fik overtalt kommunen til at synes, at det var en god idé, at vi fik egen indgang. Det gik man med til. Vi fik en af vore kolleger, Hardy Sørensen til at lave en tegning som vi forestillede os hvordan et indgangsparti kunne se ud, tegningen gav vi til Teknisk udvalg og det er næsten blevet som tegningen viser.

Vi har også modtaget et par maskiner fra både Jannerup Offset og Slagelse Tryk, så man kan da sige, at det meste af det, der nu står herinde, er meget lokalt repræsenteret. Nu havde vi så efterhånden fået så mange ting stablet herind, så der var ikke plads til mere.


Vi lånte noget løftegrej af Danapak i Korsør, bestående af løftevogne, larvefødder og løftestænger, og så gik vi ellers i gang med at flytte rundt på tingene så de tilsidst stod hvor vi gerne ville have dem til at stå. El.install. Sv. Aa. Nielsen, har lagt strøm ind til alle vore maskiner, VVS. install. H.P. Christensen har gjort det muligt, at vi kan vaske hænder i varmt vand.


Så er vi fremme ved den 22. september 2001, her skulle så det nye grafiske museum i Slagelse vises frem, og derefter overdrages til Slagelse Museum. Indvielsen skete ved, at Borgmester Lis Tribler trykkede på startknappen på vores prøvetrykspresse fra Pakko-tryk i Korsør, vi havde til dagens anledning fået lave en mindre udgave af plakaten til den kommende Sct. Michaels Nat, vi havde til dagen fået kopieret en anden tekst på. Så Lis Tribler blev iført forklæde, trykkede derpå på startknappen, et aftryk blev taget og et til. Lis Tribler satte sin signatur på begge. Så blev Grafisk Museum som vi kaldte os dengang overdraget til Slagelse Museums Ole Brødbæk.


Det eneste, der manglede i samlingen, var en Heidelberg Vingeautomat, en type trykmaskine der før i tiden stod på alle bogtrykkerier, de kører stadigvæk på trykkerierne som stansemaskiner og til nummereringer. Derfor kan man ikke bare få en sådan maskine, man kan købe dem brugt til et sted mellem 15 og 20.000 kr. Inden indvielsen havde Kulturudvalget spurgte om, hvad vi ønskede os. Vi ønskede os penge til en Heidelberg Vingeautomat. Vi fik ved indvielsen 15.000,- kr til køb af en vingeautomat, det var flot. Vi købte den i København hos en opkøber der hed Klinge Trading, så den kom også i hus, og så var vi klar.En epoke begyndte


Vi havde nu ved selvsyn fået konstateret at den offsetprøvetrykspresse fra Pakkotryk i Korsør kunne bruges til noget.


Vi fik så idéen til at lave et årligt tilbagevendende tiltag: En årets kunstner. Vi henvendte os til Kunstgalleriet i Bredegade v/Claus Frederiksen, for at høre om det ville være en god idé, det synes Claus Frederiksen det var, og henviste os til billedkunstner Erik Hansen. Vi fik et møde med ham hvor vi fortalte om hvad vi havde i sinde, Erik Hansen syntes det var en rigtig god idé. Erik Hansen fik nogle ark karton, som han så ville male med oliemaling på, så kunne vi se om det var noget vi kunne bruge. Han malede 8 malerier til os, så kunne vi selv sortere. Vi synes de var gode allesammen, vi valgte eet ud som skulle bruges til det første Årets Kunstner 2002. Senere brugte vi to andre af malerierne til at lave kunsttryk efter, de øvrige blev solgt. Herefter har der så været en kunstner hvert år siden. Vi har været så heldig, at vi hvert år har haft Lis Tribler til at afsløre årets kunstnere for os. Det har været spændende at arbejde med de forskellige kunstnere, der alle har været meget tilfredse med det, vi har lavet. Kunsttrykkene vi laver bliver uddelt til vore medlemmer af Grafisk Støtteforening, der i øjeblikket har 280 medlemmer.


Herefter er det bare gået derudad. Vi begyndte at trykke vores egen kalender sat op i blysats, det er også blevet til en tilbagevendende begivenhed, kalenderne bliver uddelt til vore medlemmer sammen med kunsttrykkene.

Vi har trykt en lille serie hæfter om Nisser, skrevet af et postbud fra Havrebjerg.

Vi har indgået et samarbejde med Slagelse Bibliotekerne og Lokalhistorisk arkiv, i første omgang lavede vi et hæfte om Slagelses gadenavne: Hvorfor hedder det ??? Senere novellesamlinger skrevet af unge mennesker fra 13-17 år.


Vi afholdt Sjællands Mesterskab i håndsætning tre gange. Derefter overtog vi afholdelse af Danmarks Mesterskab i samme diciplin, fra Danmarks Medie Museum i Odense, vi skal afholde næste mesterskab til april 2020.


I 2004 talte vi om, at vi manglede plads til et bogbinderi. På Slagelse Museum stod Volmer Nielsens gamle Bogbinderi. Slagelse Museum manglede også plads. Så hvis vi kunne finde plads til bogbinderiet, så fik man også mere plads på museet. Vi søgte kommunen om en udvidelse af trykkeriet. Det endte op med, at man i den høje bygning hvor cykelhandler Fagerberg havde lager, kunne der laves et indskudt dæk så vi kunne have bogbinderiet der, nedenunder skulle der så være et åbent magasin til museet. Det blev indviet i april 2006.


Vi har siden hentet en del ældre ting fra Bogbinder Binderup på Strandvejen. Der var en ældre garnhæfter og blandt andet nogle jern med forskellige mønstre til guldtryk på bogrygge. Noget vor Regentpar var meget interesseret i, da de var på besøg den 16. september 2010.

I bogbinderiet laver vores bogbinder bl.a. forsatspapir, det kan være til omslaget til en bog eller på de indvendige sider af omslaget. Han kan reparere ældre bøger der gået op i limningen og mange mange andre ting.


Copyright © 2018  |  Det gamle Trykkeri  |  info@detgamletrykkeri.dk