2015

udnævner hvert år en lokal billedkunstner som "Årets Kunstner"

I 2015 faldt valget på Estrid Maria Eriksen, Gimlinge. På billedet står hun sammen med formand for Kultur og Fritidsudvalget, Troels Christensen og formand for Grafisk Støtteforening, Asger Falkenberg

Årets billede

Copyright © 2018  |  Det Gamle Trykkeri  |  info@detgamletrykkeri.dk