2008

udnævner hvert år en lokal billedkunstner som "Årets Kunstner"

I 2008 faldt valget på Erik Jensen, Slagelse. På billedet står han mellem daværende borgmester, Lis Tripler og daværende formand for Grafisk Støtteforening, Flemming Nielsen.

Årets billede

Copyright © 2018  |  Det Gamle Trykkeri  |  info@detgamletrykkeri.dk