2019

udnævner hvert år en lokal billedkunstner som "Årets Kunstner"

I 2019 faldt valget på Lis Tofte, Slagelse. På billedet står hun sammen med formanden for Slagelse Kommunes Kultur og Fritidsudvalg, Jørgen Andersen, og formand for Grafisk Støtteforening, Asger Falkenberg

Copyright © 2018  |  Det Gamle Trykkeri  |  info@detgamletrykkeri.dk