Hvem er vi

Hvem er vi ?


Ideen til et grafisk museum startede først rigtigt omkring 1994 og i december 1999 blev Grafisk støtteforening oprettet og efter næsten 2 års hårdt arbejde blev Grafisk Museum den 22. september 2001 overdraget til Slagelse Museum.


I 2006 blev museet udvidet med et bogbinderi.

1. januar 2013 overgik vi til at være et foreningsdrevet museum.

Vi er et af de få arbejdende grafiske museer, der er i Danmark. De fleste maskiner og genstande stammer fra trykkerier og aviser i omegnen af Slagelse.

Det gamle Trykkeri’s arbejdshold består af i alt 20 mand, der alle har haft en tilknytning til den grafiske branche.

Vi er værter for DM i håndsats hvert andet år.

Vi producerer hvert år et kunsttryk af en lokal anerkendt ”årets kunstner”. Trykket udleveres til støtteforeningens medlemmer.

Vi udgiver en kalender til medlemmerne hvert år.

I bogbinderiet kan vi reparere ældre bøger, eller tryksager der er beskadiget.Who are we ?


The idea for a graphic museum first started around 1994, in December 1999 was the Graphic Support Association founded, and after almost 2 years hard work was the Graphic Museum handed over to Slagelse Museum on September 22nd, 2001.

In 2006 was the museum increased with a bookbinding.

On January 1st, 2013 we became a business driven museum.

We are one of a few working graphic museums in Denmark. Most machines and equipment are from commercial printers and local newpapers in the area around Slagelse.

"Det gamle trykkeri"s working team consist of 20 persons, they have all had an association to the graphic industry. Every second year we host for the Danish Championship in hand rate. We produce every year an art print by a locally known "Artist of the year". A print is handed out to each members of the Support Assosiation (for "Det gamle trykkeri" ). Each year we publish a year calender to all the members. In the Bookbindery we can restore old book or prints, that has been damaged.


Wer sind wir ?


Die Idee für ein Grafisches Museum begann um 1994, und im Dezember 1999 war die Grafische Assoziation gegründet, und nach fast 2 Jahren harter Arbeit war das Grafisches Museum an Slagelse Museum übergeben.

Im Jahr 2006 wurde das Museum mit einem Buchbinderei erweitert.

1. Januar 2013 wurden wir ein Geschäft angetriebenes Museum.

Wir sind eine der wenigen arbeitenden Grafische Museen in Dänemark. Die meisten der Maschinen und Gegenstände sind

stammen aus Druckereien und Zeitungen in der Gegend von Slagelse. Das Arbeitsteam von

„Det Gamle Trykkeri" besteht aus 20 Personen, die haben alle einen Anschluss an der grafischen Branche.

Wir sind jedes zweite Jahr Gastgeber für die Dänische Meisterschaft in Hand Satz. Wir produziert jedes Jahr einen Kunstdruck von einem lokalen „Künstler des Jahres". Ein Druck wird an die Mitglieder der Unterstützung Asssoziation übergeben.

Jedes Jahr veröffentlichen wir ein Jahres Kalender für die Mitglieder. Wir reparieren alte Bücher in der Buchbinderei. und Drucken, die beschädigt wurde.


Copyright © 2018  |  Det gamle Trykkeri  |  info@detgamletrykkeri.dk