2017

udnævner hvert år en lokal billedkunstner som "Årets Kunstner"

I 2017 faldt valget på Marianne Vestager, Slagelse. På billedet står hun mellem formand for Grafisk Støtteforening, Asger Falkenberg og daværende formand for Kultur og Fritidsudvalget, Troels Christensen.

Årets billede

Copyright © 2018  |  Det gamle Trykkeri  |  info@detgamletrykkeri.dk