2023

udnævner hvert år en lokal billedkunstner som "Årets Kunstner"

I 2023 faldt valget på Melek Gyldenris. På billedet står hun sammen med formanden for Slagelse Kommunes Kultur og Fritidsudvalg, Troels Brandt, og formand for Grafisk Støtteforening, Asger Falkenberg.

Copyright © 2018  |  Det Gamle Trykkeri  |  info@detgamletrykkeri.dk